Verkenning Oale Groond De Thij

Een verkenning op de oale groond.

De cultuur historische waarde van het gebied waar De Thij werd gepland bestond in de 19e eeuw nog grotendeels uit een gevarieerd cultuurlandschap met natte en droge heide, weide- en hooilanden, omgeven door houtwallen en enkele bouwlanden. De omgeving van het gebied moet in de Late Middeleeuwen al zijn ontgonnen. Tot aan de ontwikkeling van de wijk de Thij is het gebied een agrarisch gebied gebleven.

Het gebied van Thij I.

Dat is het gebied tussen de Schipleidelaan, Cato Elderinklaan, de Thijlaan en de Vondellaan. Thij I is bebouwd in de 60-er en begin 70-er jaren. Bij wijk De Thij I. zijn nagenoeg alle oudere historische structuren verdwenen behalve enkele oude bomen. Het stratenpatroon is er behoorlijk strak en er zijn geen gebouwen met een monumentale status of monumentale kenmerken. Toch waren we benieuwd welke boerderijen en welke families hier hebben gewoond. We weten bijv. dat Paal 12 vroeger een koeienschuur was van Erve Capelle.

Het gebied van Thij II.

Dit deel van de wijk is veel gevarieerder vorm gegeven en daar is meer ruimte voor historische kenmerken. Zo zijn er in de wijk een prehistorische grafheuvel (rijksmonument!) en dat is in een wijk echt heel bijzonder. Ook zijn er nog heel oude wegen, zoals de Zandhorstweg, die tot de prehistorie teruggaan. Bij de Wortkamp zijn twee standvoetbekers gevonden, die tot de top oudheden van de Museumfabriek in Enschede behoren.
Dan hebben we in de wijk nog de markegrens, tegenwoordig weer gemarkeerd door markestenen.

Je kunt ook al even kijken op de cultuurhistorische waardenkaart van Oldenzaal.

Dit deel van de wijk is veel gevarieerder vorm gegeven en daar is meer ruimte voor historische kenmerken. Zo zijn er in de wijk een prehistorische grafheuvel (rijksmonument!) en dat is in een wijk echt heel bijzonder. Ook zijn er nog heel oude wegen, zoals de Zandhorstweg, die tot de prehistorie teruggaan. Bij de Wortkamp zijn twee standvoetbekers gevonden, die tot de top oudheden van de Museumfabriek in Enschede behoren.

Dan hebben we in de wijk nog de markegrens, tegenwoordig weer gemarkeerd door markestenen..

Bij de verkenning van de Oale Groond willen we kijken naar de situatie voor dat het gebied werd bestemd voor de nieuwe wijk De Thij, We vinden het daarom jammer dat van de grond van Thij I geen gebouw/boerderij is blijven staan behalve Paal 12. Onze drogist Henny Rikhof vertelde onlangs dat hij als kleine jongen vanaf de Hengelosestraat “de boer op ging” waar nu Thij I is. We willen in een vervolg proberen de vroegere boerenerven te duiden. En verder willen we graag meer informatie over deze toch wel oale groond van de wijk.

Daarvoor kregen we pasgeleden een foto onder ogen van dit gebied met vermelding van de namen van de families incl. bijnamen.
Volgende week gaan we verder deze kaart bekijken en zullen we proberen aan te geven door wie en waar dit bijzondere overzicht is gemaakt. En willen we graag meer weten van de erven en families die hier woonden.