Regelingen voor verduurzaming en levensloopbestendig maken eigen woning gewijzigd en verlengd

Voor het wonen in meer duurzame en levensloopbestendige woningen, wil de gemeente Oldenzaal een tweetal regelingen verlengen. Ook zijn wijzigingen aangebracht zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de regelingen. Het gaat om de ‘Duurzaam Oldenzaal Lening’ en de ‘Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening’.

Gemeente Oldenzaal levert een bijdrage aan het verduurzamen van de huizen en gebouwen in de stad. Daarnaast werkt de gemeente aan een toekomstbestendige woningvoorraad. Het levensloop-bestendig maken van eigen woningen en de verduurzaming daarvan dragen daar aan bij. Het college stelt de gemeenteraad voor om hiervoor de Duurzaam Oldenzaal Lening en de Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening aan te passen en uit te breiden.

Levensloopbestendig en duurzaam

Voor ouderen zijn vaak beperkte financieringsmogelijkheden beschikbaar om de eigen woning levens-loopbestendig te maken of te verduurzamen. De Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening biedt inwoners ouder dan 58 jaar de mogelijkheid om beide te doen. De lening wordt verstrekt in de vorm van een bouwdepot met een lage rente. De lening hoeft tijdens de looptijd niet te worden afgelost. De details van de lening worden bekend gepubliceerd na instemming door de gemeenteraad.

Duurzaam maken eigen woning

De Duurzaam Oldenzaal Lening kan alleen voor verduurzaming worden ingezet. Deze regeling bleek in de afgelopen periode erg populair. Sinds november 2023 tot maart 2024 zijn 26 Duurzaam Oldenzaal Leningen toegewezen. De lening kan bijvoorbeeld gebruikt worden om duurzame energie op te wekken door middel van zonnepanelen of voor het energieneutraal of –zuiniger maken. Het gevolg hiervan is dat de energiekosten omlaag gaan voor de inwoner. Na instemming door de gemeenteraad wordt de regeling gepubliceerd.