Nieuwsbericht Energie

Datum 14 november 2023

Tweede subsidieronde voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in lagere prijssegment

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling vastgesteld. Het betreft een tweede ronde subsidie voor het isoleren van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment. Hiermee worden woningbezitters gestimuleerd om de eigen woning te isoleren met één volledig vergoede isolatiemaatregel. Inwoners voor wie deze regeling van toepassing is, ontvangen hierover begin 2024 een brief met uitleg.

Het isoleren van woningen is een belangrijk middel om het energieverbruik en daarmee de energiekosten voor huishoudens naar beneden te brengen Ook levert dit een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. In een eerste ronde zijn begin dit jaar 121 woningeigenaren geholpen met de uitvoering van een isolatiemaatregel zoals vloerisolatie. Met dit vervolg wordt de doelgroep verruimd, zodat meer woningeigenaren geholpen kunnen worden.

Maximaal 2100 euro per woning met bepaalde kenmerken
Deze subsidieregeling is speciaal voor woningeigenaren van matig tot slecht geïsoleerde koopwoningen gebouwd tussen 1930 en 1978, met een WOZ-waarde van € 230.000 of lager. Ook inwoners van Oldenzaal die in 2023 de energietoeslag ontvangen en een eigen woning hebben uit 1930-1978 en met een WOZ-waarde van € 336.000 of lager komen in aanmerking voor deze subsidie.
De subsidieregeling in dit segment is bedoeld om energiearmoede tegen te gaan.

Subsidie voor isoleren van eigen woning.
De subsidie heeft betrekking op vloerisolatie en isolatieglas. Woningeigenaren kunnen één isolatiemaatregel met een maximum van € 2.100 volledig vergoed krijgen en hoeven het bedrag niet voor te schieten. Het hele traject van aanvraag tot uitvoering wordt verzorgd door intermediair

‘Winst uit je woning’

Inwoners ontvangen een brief van de gemeente
Inwoners die in aanmerking komen voor de subsidie krijgen in januari 2024 een brief. Daarin staat hoe zij zich voor de subsidie kunnen aanmelden en hoe de vervolgprocedure van het isolatietraject eruit ziet. Wie al een maatregel vergoed heeft gekregen in de ‘eerste ronde’ komt niet voor deze subsidie in aanmerking.

Wethouder Murat Yildirim: ‘Het is mooi om te zien dat we in de eerste ronde al zoveel inwoners hebben kunnen helpen met het isoleren van hun woning. Hopelijk wordt de tweede ronde net zo’n succes’.