Gesprek met Jeroen Keizer van Omnivereniging Oldenzaal.

Gesprek met Jeroen Keizer van Omnivereniging Oldenzaal.

Jeroen is de nieuwe voorzitter van de Omni waar ook Icarus, Pollux en Hacol’90 bij zijn aangesloten. Jeroen heeft grote plannen die betekenis hebben voor Oldenzaal breed. Maar wij willen vooral weten wat de betekenis voor de wijk De Thij is. Hoe duidelijk is dat allemaal geworden? We zullen als redactie van de wijkwebsite dit met interesse blijven volgen.

Vondelpark 2.0 en de wijk de Thij één geheel ?

Vorige week Jeroen Keizer gesproken over de mogelijkheid om op de website berichten over de plannen te plaatsen. Daar willen wij graag aan meewerken om de wijkbewoners te informeren want het is er erg stil over. Jeroen Keizer is de nieuwe “kartrekker” bij de Omnivereniging Oldenzaal waar ook Paal 12 onder valt. Hij is ook op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat veel bestuursleden na een intensieve periode gaan stoppen met het bestuurswerk.

Paal 12

Bij de beschrijving in de rubriek Organisaties schrijft de omnivereniging “Paal 12 fungeert niet alleen als clubhuis voor de tot de Omni horende verenigingen maar wordt tevens gebruikt als Kulturhus voor de wijk de Thij”

Jeroen is het met me eens dat Paal 12 veel wil en ook al veel doet maar dat de mogelijkheden om als Kulturhus te functioneren wel heel erg beperkt zijn. Het kulturhus geld is echter er toen in gestopt en dus zijn ze kulturhus. Punt uit. Het Noaberhoes en kerkgebouw zijn dus maar afgebroken. Uit het sociale hart van de wijk bij het winkelcentrum. Nu heeft de WBO in het sociale hart toch maar een huurhuis omgebouwd tot “huiskamer” samen met Impuls. Klein begonnen dus. Impuls maakt echter ook gebruik van Paal 12 voor haar activiteiten. Vooral activiteiten gericht op bewegen en ontmoeten. Jongeren zitten één keer per week op de bovenruimte en dat is wel erg weinig voor zo’n wijk.

Jeroen denkt dat Paal 12 echt wel Kulturhus van de wijk kan zijn omdat de bereikbaarheid voor de wijk goed is ook al is het aan de rand en de omgeving een geweldige uitdaging gaat worden om te bewegen en te vertoeven. Maar dan moet het gebouw wel een uitbreiding krijgen met meer ruimtelijke mogelijkheden. Wanneer dat mogelijk is ? En of het dan aan de rand de sociale hart functie kan invullen? De fundamentele keuze hiervoor is wat hem betreft gemaakt maar de middelen ? Eerst maar eens de omgeving aanpakken is zijn devies.

Vondelpark 2.0

Daar zijn mooie plannen voor om bewegen en ontmoeten nog verder te stimuleren. Ook een voedselbos is er gepland. De Omnivereniging heeft daarvoor ook steun van de gemeenteraad is de verwachting. Hem gevraagd om ook al eerder met deelplannen hiervoor naar buiten te komen zodat bewoners van de wijk er kennis van kunnen nemen.

Voor nieuwe bestuursleden een mooie uitdaging maar ik hoop dat dan wel bestuursleden uit de wijk zijn. Wie gaat zich aanmelden?

Reactie geven? redactie@wijkdethij.nl