Emmaushuis

Emmaushuis

Sinds het begin van deze eeuw maakt de Emmauskerk deel uit van de Plechelmus Parochie in Oldenzaal.
Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de Parochie en locatie te maken hebben.

Na het afbreken van de Emmauskerk is er een Emmaushuis ingericht en geschikt gemaakt voor onze vieringen en andersoortige bijeenkomsten.
Het totaalplaatje mag er zijn. We hebben beneden een mooie ‘Emmauskamer’ met plaats voor 30 tot 40 personen en boven twee ruime vergaderkamers.
Verder is van het gehalveerde schuurtje een mooie Mariakapel gemaakt, waarin iedereen die dat wil een kaarsje kan opsteken op de uren dat het Emmaus-secretariaat geopend is en voor of na onze vieringen.

Beste Emmaus-sympathisant, beste parochiaan,

Hierboven zie je een foto van het 4 meter brede wandkleed dat sinds 10 februari 2019 het Emmaushuis siert. Die zondag werd het wandkleed tijdens de speciale verhuisviering ‘onder de arm’ meegenomen van de Emmauskerk naar het Emmaushuis. Dat is al ruim 5 jaar geleden. ‘De tijd gaat snel’, zeggen we dan.
Veel afbeeldingen van het wandkleed zijn terug te vinden op de SoSo, de Social Sofa die in 2022 onthuld is op een plek net naast de voormalige kerk. Op de foto zie je de achterkant van de bank. Midden bovenaan is het Emmaushuis te vinden. Daartussen stond de Emmauskerk. Die plek werd een parkeerplaats voor onze auto’s…
Dankzij jouw bijdrage in 2023 was het Emmaushuis opnieuw een plek van betekenis voor onze wijk en daarmee ook voor de stad Oldenzaal. We konden er onze vieringen houden en alles wat er nog meer plaatsvindt.

Vieringen

Bezoekers van het Emmaushuis weten hoe die vieringen op de 1e en de 3e zondag van de maand in elkaar zitten. Het zijn woord- en gebedsvieringen, de ene keer met een pianist, de andere keer draaien we muzieknummers van CD’s of gedownload van internet. Het is een geheel Nederlandse liturgie. Samenzang vinden we belangrijk. Daarbij maken we gebruik van de GvL-bundel (Gezangen voor Liturgie) die we eerder in de Emmauskerk gebruikten. Soms zijn liederen ook wel van bijv. Trijntje Oosterhuis, Herman van Veen, Paul van Vliet, The Byrds, etc. Steeds is er een boekje met daarin alles wat in de viering aan de orde komt. We beginnen de viering met kaarsjes te branden voor overledenen uit onze geloofsgemeenschap. De lezingen volgen meestal het lezingenrooster van de katholieke kerk. Er wordt gecollecteerd voor de parochie en we doen mee aan extra collectes zoals de Vastenactie, Caritas, het vredeswerk van Pax, etc. Aan het eind van de viering is er ‘het bloemetje’ dat we meegeven aan of brengen naar iemand die dat om de een of andere reden nodig of verdiend heeft. Na de viering drinken we steevast koffie en thee. Veel bezoekers maken daar uitbundig gebruik van. Het voorziet in een behoefte.
Het is fijn om te constateren dat er zo nu en dan nieuwe mensen hun weg weten te vinden naar het Emmaushuis en dat ze zich daar op hun plaats voelen. Dat zorgt voor een blij gevoel aan beide kanten. Het zorgt er mede voor dat bijna elke stoel bezet is in de vieringen. Ook jij bent welkom op de zondagen om 10.00 uur.

Zonnestraal en Hunenborgh

Verder assisteert onze pastoraatsgroep bij de eucharistievieringen op de 2e vrijdag van de maand om 10.30 uur in woon-zorgcentrum de Zonnestraal. Je bent van harte welkom bij die vieringen. Na afloop drinken we koffie met de deelnemers.
Al tientallen jaren bezoeken veel bewoners van de Hunenborgh onze vieringen; eerst in de Emmauskerk, later in het Emmaushuis. In de 2e helft van dit jaar is er een speciale viering in de Hunenborgh die we voorbereiden met enkele begeleidsters van de Hunenborgh.

Secretariaat

Het secretariaat van het Emmaushuis is op twee dagen per week geopend. Meer gegevens vind je op de achterkant van deze flyer. Kom gerust eens langs voor een kopje koffie of thee of om het pastoraal steunpunt te bekijken. Je kunt binnen een kaarsje opsteken bij Maria of buiten in de Mariakapel.
Als je wilt kun je met enige regelmaat e-mails ontvangen waarin kort van te voren de vieringen worden aangekondigd. Via deze ‘Emmauspost’ wordt je tevens op de hoogte gehouden van andere zaken die er spelen in de Emmauslocatie en parochie.
Stuur daartoe ‘n mail naar het Emmaussecretariaat.
Onze vieringen worden ook vermeld in de veertiendaagse rubriek ‘Kerktijd’ in weekblad De Glimlach en ze zijn te vinden op de Plechelmus-website. Heb je geen e-mail, dan sturen we op verzoek 2x per jaar een vieringenrooster toe.

Maria_Emmaushuis

Bezoekwerk

De vrijwilligers van onze bezoekgroep proberen naar beste kunnen, de zieken en ouderen binnen onze locatie te bezoeken en ze zorgen voor een kerstattentie en een kaartje. Dat doen ze al vele jaren met grote inzet. Ze zetten zich ook in voor de jaarlijkse parochiële ontmoetingsdag, bedoeld voor onze eenzame, zieke of alleenstaande ouderen. Extra vrijwilligers zijn van harte welkom bij de groep.

En verder

Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van de H. Plechelmusparochie en neemt daarom deel aan diverse overlegsituaties, zowel binnen de gezamenlijke Oldenzaalse locaties als binnen de gehele parochie, d.w.z. incl. de 4 dorpen. We hebben ook ‘n eigen vertegenwoordiger in de PCI, de Parochiële Caritas Instelling. We werken mee aan bijzondere vieringen in de basiliek zoals het Emmausfeest (2 weken na Pasen) en het Plechelmusfeest (rond 15 juli).
Behalve voor eigen vieringen en vergaderingen wordt het Emmaushuis wekelijks gebruikt door een praatgroep van Syrisch orthodoxe christenen. En op zondagen krijgen kinderen uit de Assyrische christengemeenschap er les in de Aramese taal.

Het Emmaushuis krijgt geen subsidie en valt niet onder monumentenzorg. Dat laatste zal nog wel een hele tijd duren. Tot die tijd is het nodig dat je geeft óm de kerk en geeft áán de kerk, in dit geval de locatie Emmaus met z’n mooie maar bescheiden pastoraal steunpunt Emmaushuis.
We spreken de hoop uit dat je ook dit jaar weer meedoet aan Actie Kerkbalans.

Neem bij vragen over de financiële situatie van de locatie c.q. parochie s.v.p. contact op met de financiële administratie van de Plechelmusparochie.
Tel.: 0541 53 04 85
Mail: administratie@plechelmus.nl

Het Emmaushuis is geopend op donderdag- en vrijdagmorgen van 10-12 uur.
Adres:
Willem Dingeldeinstraat 37
7576 TS Oldenzaal.

Van harte welkom!

Tel.: 0541 51 38 33
Mail: psemmaus@kpn.nl

Met vriendelijke groeten,

de locatieraad

Remke van Marle
Joop Schunselaar
Jan Bolmer

de pastoraatgroep

Mirjam Breukel
Diety Wolbert
Jan Wolbert

Geef vandaag voor de Kerk van morgen