Duurzaam Oldenzaal Lening / Verzilverlening

Op woensdag 29 mei 2024 worden  deze twee mogelijkheden vastgesteld door de gemeenteraad.

1. Duurzaam Oldenzaal Lening

Met de ‘Duurzaam Oldenzaal Lening’ kunnen inwoners van de gemeente Oldenzaal tegen een aantrekkelijke rente (momenteel 1.6%) geld lenen om de woning te isoleren, zonnepanelen te plaatsen of een warmtepomp te plaatsen. We willen met deze lening een positieve bijdrage leveren aan het verduurzamen van woningen in Oldenzaal.

Met de Duurzaam Oldenzaal Lening wordt het aantal financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van de eigen woning vergroot. De Duurzaam Oldenzaal Lening is een consumptieve lening met een gunstig rentepercentage. De Duurzaam Oldenzaal Lening die consumptief wordt verstrekt kent de volgende kenmerken:

  • bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000;
  • heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000 en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001;
  • heeft een rentepercentage van 1,6%;
  • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot;
  • is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de

Stimuleringslening van SVn;

  • wordt door SVn standaard verstrekt aan personen tot en met 75 jaar (indien gewenst, kan de gemeente daarvan afwijken);
  • waarbij (tussentijds) boetevrij aflossen te allen tijde is toegestaan, met een minimaal bedrag van € 250.

Risico voor leningnemers Leningnemers betalen het geleende bedrag in termijnen binnen de afgesproken looptijd terug. Het risico bestaat dat leningnemers het geleende bedrag niet kunnen terugbetalen en de gemeente uiteindelijk minder geld terugkrijgt dan dat via de lening beschikbaar is gesteld. De ervaring leert dat de kans op niet terugbetalen erg klein is (momenteel < 0,05%).

2. Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening

De Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening geeft oudere inwoners de mogelijkheid om zelf de keuze te maken om de woning te verduurzamen en/of levensloopbestendig te maken. Inwoners kunnen met deze regeling hiervoor geld lenen.

Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening

De Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening wordt hypothecair verstrekt en kent gedurende de looptijd geen rente en aflossingsverplichting.

De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop.

Ook deze leenvorm is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.
Deze lening:

  • bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000;
  • heeft momenteel een rentepercentage van 1,7%.

Het rentetarief wordt gehanteerd dat geldt op het moment van binnenkomst van de aanvraag. Rentedalingen of rentestijgingen na het moment van aanvragen bij SVn hebben daarop geen invloed.

– de minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide; – wordt verstrekt van uit een bouwdepot; – tussentijds aflossen is boetevrij te allen tijde mogelijk met minimale bedragen van € 250

Financiering zonder inkomenstoets

Bij de Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening financiert SVn hypothecair zonder inkomenstoets, maar op basis van de waarde van het onderpand.

Het is mogelijk om te financieren tot 80% van de waarde van het onderpand.

Dit betekent dat de hoofdsom + samengestelde rente tot iemand 98e jaar + de nog ingeschreven hypotheken van andere geldverstrekkers minder dan 80% van de waarde van de woning mag zijn. Die waarde kan de WOZ waarde zijn of blijken uit een recent taxatierapport.

Geen stijging van de maandlasten

Met de Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening hebben mensen zelf regie over wat ze willen aflossen, zonder dat ze een verplichte aantasting hebben van hun bestedingsruimte.

Over deze leningen kunt u verdere informatie vragen bij het Duurzaamheidsloket van de gemeente Oldenzaal.