De Knarrenhof

De Knarrenhof

Het was een lange weg vol hindernissen, maar in juni kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in het Thijsniederhof in de Oldenzaalse wijk De Thij. Het is de eerste woongemeenschap voor senioren in Twente, onder auspiciën van de landelijke stichting Knarrenhof. Ron Ensink, mede-kartrekker van het eerste uur, kan niet wachten tot ook zijn woning in het hof wordt opgeleverd door aannemer Nikkels uit Twello.

Noaberschap en privacy

In de ‘noabershof’ in Oldenzaal wordt noaberschap gecombineerd met veel privacy. Het is een vrijblijvende gemeenschap, waar bewoners profiteren van elkaars kennis/kunde én gezelschap. De noabershof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Buren worden waar nodig geholpen; niet met zorg, maar met aandacht.

Niet haalbaar door lang traject

Omdat de realisering zo lang duurde, bleek een woning in het hof voor veel meer geïnteresseerden uit Oldenzaal niet haalbaar. Het vinden van een geschikte locatie, onderhandelingen met de gemeente Oldenzaal over onder meer de grondprijs en deelname van wooncorporatie WBO in het project, nam veel tijd in beslag. Doordat in de jaren die verstreken, de hypotheekrente steeg evenals de prijs voor bouwmaterialen en een aantal sociale huurwoningen moest worden geschrapt omdat de WBO afhaakte, pakte de kostprijs voor de woningen veel hoger uit dan verwacht. Met als gevolg dat het merendeel van de 22 woningen werd verkocht aan gegadigden van (soms ver) buiten Oldenzaal.

Uitermate energiezuinig

e Thijsniederhof telt in totaal 22 woningen, in de vorm van een hof gesitueerd rond een ruime gemeenschappelijke binnentuin. De 23ste woning van het hof gaat dienst doen als gemeenschapsruimte, waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. De verschillende types woningen in het hof variëren in prijs van 263.000 tot 437.000 euro. Alle woningen zijn uitgerust met een bodemwarmtepomp en uitermate energiezuinig. Aan zowel de bouwmaterialen als de uitvoering van bouw zijn door aannemer Nikkels de hoogste eisen gesteld.

Op naar volgende ‘hof’

Als straks in juni de woningen van het Thijsniederhof zijn opgeleverd, zit de klus voor Ron Ensink er nog niet op. Als voorzitter van de Noabershof Olnzl zal hij zich blijven inzetten voor meer van dit soort woonvoorzieningen in Oldenzaal. Uitgangspunt is nog altijd dat er in elke woonwijk van Oldenzaal een ‘noabershof’ wordt gerealiseerd. De focus voor de volgende ligt nu op de binnenstad. Noabershof Olnzl is, in nauw overleg met de gemeente, op zoek naar een geschikte locatie.