Buurt De Zevensterlocatie

Buurt De Zevensterlocatie

Vervolg april 2024

De gemeente is haar woord nagekomen met het sturen van een brief met het tijdspad voor de woningbouw op de locatie Zevenster. Deze brief gaat naar alle bewoners in de buurt.

In het kort geeft de gemeente (en WBO) een tijdspad in deze brief. Nu vast staat wat de randvoorwaarden zijn voor de woningbouw, begint ze met onderzoeken. Hierbij valt te denken aan een flora- en fauna onderzoek, bodemonderzoek en onderzoek naar de vitaliteit van de bestaande bomen.

Het schoolgebouw wordt zo spoedig mogelijk gesloopt is de bedoeling, maar ze moeten eerst het resultaat van een nader onderzoek naar vleermuizen en huismussen in het kader van de Omgevingswet afwachten. Dit kan tot gevolg hebben dat de sloop inderdaad pas in het najaar plaats kan vinden.

In het voorjaar komt er een bijeenkomst om de uitgangspunten en de eerste schetsen te bespreken met de vertegenwoordigers van de buurt. In het najaar wil men dan met concrete plannen komen.