Geen PSY_FI FESTVAL: HULSBEEK

Geen PSY_FI FESTVAL: HULSBEEK

Geen PSY_FI FESTVAL: HULSBEEK

Het festival gaat niet door.

Het College van wethouders heeft de vergunningsaanvraag vorige maand ontvangen en bekeken op mogelijkheden. Het festival dat 15000 bezoekers verwachtte en een groot gebied voor kamperen wilde gebruiken past niet in de bestemming van dagrecreatie. Dat de organisatie zeer teleurstellend reageerde, ook omdat ze al 6000 kaarten had verkocht, is te verwachten. Dit risico van voorverkoop namen ze en het blijkt dat ze de mensen die een kaartje hadden betaald grotendeels hebben terugbetaald. Wat wel is gebleven is de verstoorde verhouding tussen ondernemers en beheer van het Recreatieschap.

VISIE HET HULSBEEK en omgeving.

Voor Het Hulsbeek is het Recreatieschap bezig met het formuleren van een visie op de ontwikkeling en mogelijkheden. Al een jaar geleden is daartoe de aanzet gegeven in overleg met de ondernemers maar verder is er nog geen informatie bekend.

Spanning over visie-ontwikkeling en mogelijkheden van Het Hulsbeek.

Nu in Oldenzaal wordt nagedacht over de Toekomst Oldenzaal 2040 mag je toch verwachten dat de bevolking ook mee mag denken over deze visie. Het zou goed zijn dat het College van B. en W. daarin het voortouw neemt en de bewoners daarin laat participeren. Zeker vanuit de wijk De Thij.