Website wijkdethij.nl

Website wijkdethij.nl

Website wijkdethij.nl gelanceerd als digitale ontmoetingsplek.

Sinds 1 januari is de nieuwe website www.wijkdethij.nl opgericht. Het doel: de onderlinge communicatie tussen wijkbewoners stimuleren. De wereld is tegenwoordig immers steeds digitaler geworden, waardoor ook een online ontmoetingsplek voor de buurt zeer welkom is.

OLDENZAAL – De website wordt het platform voor en van de bewoners van De Thij. De Bewoners Advies Groep van de Stichting Energie in de Thij heeft deze website opgericht. Met deze website wil men de participatie, ontmoeting en leefbaarheid in de grootste wijk van Oldenzaal stimuleren. Communicatie onderling is daarbij belangrijk. Samen maken we een duurzame wijk De Thij, waar het fijn is om te wonen en te leven.

Brede informatievoorziening
Op de website zijn diverse rubrieken gemaakt die aansluiten bij moderne thema’s. Zo is er het katern ‘Energie in De Thij’, met informatie en ervaringen over duurzaam wonen en de komende energietransitie. Onder ‘Wijk de Thij’ kan men meer lezen over de historie en bijzonderheden in de wijk. ‘Thijdingen’ omvat nieuws en de agenda met leuke activiteiten in de wijk. Onder ‘Organisaties’ staat een overzicht van organisaties, ondernemers en scholen in de wijk. Wilt u ook uw organisatie plaatsen? Stuur uw logo, gegevens, foto’s etc. naar de redactie op: redactie@wijkdethij.nl.

Versterking welkom
Er is een redactie voor de website www.wijkdethij.nl, die momenteel wordt verzorgd door Henk Köiter. De technische inrichting en opbouw is in handen van Peter Willemsen van Build to Link. Zij zijn op dit moment nog op zoek naar vrijwilligers voor de redactie en een fotograaf die samen willen werken aan deze site als communicatieplatform voor de wijk. Het succes van dit soort wijkspecifieke websites staat of valt immers met het daadwerkelijke gebruik door buurtbewoners en organisaties. Help mee om hier een succes van te maken. Bij interesse kan men emailen naar Henk Köiter: henk@wijkdethij.nl of bel: 06-107 03 551.