Update over de ontwikkelingen De Zevenster

Update over de ontwikkelingen De Zevenster

Vanmorgen stond er in de Tubantia een artikel over de ontwikkelingen rond De Zevenster: Voor diegene die geen abonnement hebben op de Tubantia, hieronder heb ik het artikel voor jullie gekopieerd:

Tubantia 21-12-2023

“Oldenzaal schrapt plan flexwoningen en gaat voor veertig permanente huizen op twee locaties

Geen flexwoningen, maar liefst veertig permanente woningen voor een- en tweepersoonhuishoudens in Oldenzaal. De gemeente wil deze in samenwerking met WBO Wonen gaan bouwen op twee locaties: de voormalige plek van basisschool De Zevenster op De Thij en aan de Molkenboerstraat in Zuid-Berghuizen.

Deze keuze is een verrassende wending in de strijd tegen de krapte op de Oldenzaalse woningmarkt. Die moet hiermee immers voor een deel opgelost worden. Tijdens het politieke forum in september kwam er veel kritiek op de plannen om vijftig flexwoningen op de twee voornoemde locaties én aan de Snijder op de Stakenbeek te gaan bouwen.

Tijdens de discussie van toen werd al duidelijk dat WBO meer gecharmeerd is van reguliere (prefab) woningen dan flexwoningen. Overigens werd het college door de raad op pad gestuurd om vijftig flexwoningen te realiseren.

Nu dit er niet in zit, maakt het college dus alsnog de move naar permanente woningen. Volgens wethouder Rob Christenhusz worden omwonenden bij de planvorming betrokken, maar zeker is dat het college deze woningen versneld wil gaan bouwen. Zo krijgen zowel jonge als oudere een- en tweepersoonshuishoudens meer kans op de woningmarkt. Het gaat dus om gezamenlijk veertig woningen voor twee locaties: twintig aan de Molkenboerstraat (terrein voormalige Bernardusschool) en en twintig aan de Van Hartenstraat (terrein Zevenster). De Snijder komt in de nieuwe plannen niet meer voor.

Omwonenden raadplegen

De huizen worden afgestemd op diverse doelgroepen, de lokale gemeenschap, burgerparticipatie en hoogst mogelijke bouwkwaliteit, aldus het college. Voor elke locatie komt er een specifiek bouwprogramma nadat de omwonenden geraadpleegd zijn. De concrete plannen worden volgend jaar verder uitgewerkt.

Het voorstel omtrent de veertig woningen presenteerde Rob Christenhusz tijdens het laatste persoverleg van het jaar, en dat was geen toeval. Per 1 januari 2024 wordt namelijk de nieuwe Omgevingswet van kracht en die wordt hiermee handig omzeild. Daarom stelde het college ook de plannen voor de Mariakerk, de natuurbegraafplaats op Het Hulsbeek en de veelbesproken plannen Langestraat en de Nieuwe Post vast, zodat die nog onder de huidige wetgeving vallen. Volgens verantwoordelijk wethouder Rob Christenhusz kent de nieuwe wet nog vooral veel onduidelijkheid.”

Goed nieuws dus, nu gaan we kijken hoe de burgerparticipatie vorm gaat krijgen met de gemeente en de WBO.

Met vriendelijke groet,

Mark Nijmeijer